การเตรียมตัวเจาะน้ำคร่ำ Archive

เจาะน้ำคร่ำ

    การเจาะน้ำคร่ำ  โดยส่วนใหญ่จะเจาะเพราะต้องการตรวจ โรค Down syndrome  แสะเป็นการตรวจสุขภาพของทารกในครรภืด้วย   วันนี้   thai-health.net จึงนำเอาความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำคร่ำมาฝากกันค่ะ เลี่ยงเจาะน้ำคร่ำ…ตรงไหนบ้าง 1. ไม่เลือกตำแหน่งที่เจาะผ่านไปที่รก