การรักษาโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก

โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
วันนี้ทาง thai-health.net มีสาระและวิธีการรักษาโรงมะเร็งโพรงหลังจมูก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการฉายรังสี การใช้เคมีบำบัดรักษา ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการรักษาที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้หวังว่าท่านที่ได้ศึกษาข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะค่ะ

 

มะเร็งโพรงหลังจมูก

เป็นมะเร็งที่พบมากอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุส่งเสริมมาจากการติดเชื้อไวรัสไนโตรซามีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนื้อสัตว์ หมักดอง เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของโพลงหลังจมูกและสุขภาพของช่องปากไม่ดีอีกด้วย

อาการแสดง: แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม

1. อาการทางจมูก   มีอาการระคายเคืองหลังโพรงจมูก มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดออกทางจมูก บ่อย ๆ แน่นหรือคัดจมูก หรือเสียงเปลี่ยนไป

2. อาการทางหู  มักจะเกี่ยวข้องกับการอุดตันของ  ท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง อันเนื่องมาจากการลุกลาม ของมะเร็ง เป็นผลให้ความกดอากาศในหูชั้นกลางลดลง ทำให้มีอาการหูอื้อ ซึ่งอาการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

3. อาการทางระบบประสาท  ทำให้มีอาการชาหรือ   เจ็บเสียวที่แก้มข้างเดียวกับมะเร็ง นอกจาก นี้ยังมีอาการ กล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต ทำให้มองเห็นภาพซ้อน และมีอาการ ตาเหล่ การรับกลิ่นเสียไป

4. ก้อนบริเวณคอ  เมื่อมะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ผู้ป่วยอาจมาด้วยก้อนเพียง ก้อนเดียว หลายก้อนติดกันหรือห่างกัน แต่ที่พบบ่อยมักจะเป็นเพียงก้อนเดียว มีลักษณะแข็งไม่เจ็บและ
เคลื่อนไปมาได้

5. อาการอื่น ๆ  ที่พบบ่อยคือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำ ๆ และอาจจะมีอาการอ้าปากไม่ขึ้น สำลักน้ำขึ้นจมูก เป็นต้น

การวินิจฉัยโรค

- การตรวจร่างกายและตรวจโพรงหลังจมูก

- การตัดชิ้นเนื้อ จากเนื้องอกในโพรงจมูกไปตรวจ ทางพยาธิวิทยา และการตรวจเลือด

การรักษา

มีหลายวิธีขึ้นกับระยะของโรค แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน คือ

1. การฉายรังสีรักษา เป็นที่นิยมและยอมรับว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน

2. เคมีบำบัด

3. การรักษาแบบผสมผสาน  เช่น การฉายแสง ร่วมกับ เคมีบำบัด

ขอบคุณที่มา : chulacancer.net