วิธีรักษาเสียงแหบ

วิธีรักษาเสียงแหบ
เสียงแหบ หมายถึง เสียงพูด หรือเสียงร้องที่ผิดไปจากภาวะปกติของผู้ป่วย หรือผิดไปจากเสียงของคนปกติ เป็นอาการที่แสดงว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวกล่องเสียงเอง หรืออาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง วันนี้ thai-health.net จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับ วิธีรักษาเสียงแหบ มาให้ท่านได้ศึกษากัน

 

เมื่อไรควรจะไปพบแพทย์ แพทย์จะทำอะไรให้บ้าง
ควรจะไปพบแพทย์เมื่อมีเสียงแหบที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ นานเกิน ๓ สัปดาห์ เพื่อตรวจให้แน่ชัดว่ามี
ก้อนเนื้องอกหรือไม่ แพทย์จะส่องกระจก หรือส่งกล้องเพื่อนดูกล่องเสียง

การรักษา
1. งดเหล้า บุหรี่ และพักการใช้เสียง ( ควรหยุดพูดรวมทั้งการกระซิบ ) จนกว่าอาการจะดีขึ้น ควรให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ หรือสูดไอน้ำร้อนบ่อย ๆ
2. ให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ
3. เฉพาะในรายที่สงสัยจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น มีเสลดสีเหลืองหรือเขียว หรือคอแดงจัด ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน หรืออีริโทรไมซิน
4. ถ้ามีอาการหอบ ควรส่งโรงพยาบาลด่วน อาจมีสาเหตุจากคอตีบ หรือครู้ป

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันเสียงแหบ
1.หลีกเลี่ยงการตะโกน การกรีดร้องสุดเสียง การเชียร์กีฬา และหัวเราะดังเกินไป
2.ไอ กระแอมเมื่อจำเป็นเท่านั้นและทำค่อยๆ
3.อย่าเค้นเสียงพูด หรือทำเสียงแปลก
4.หลีกเลี่ยงการพูดในที่มีเสียงดัง เช่น พูดในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงเครื่องจักร หรือดนตรีเสียงดังหรืออยู่บนยานพาหนะที่เสียงดัง เช่น รถไฟ รถยนต์ หรือเรือยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่
5.เมื่อเป็นหวัดหรือเจ็บคอไม่ควรพูดโดยไม่จำเป็น
6.เมื่อมีเสียงแหบไม่ควรร้องเพลงดัง
7.พูดดังพอสมควร ไม่ตะโกน ควรมีการหยุดวรรคตอน ไม่พูดเป็นประโยคยาวมากจนหายใจไม่ทัน ไม่ควรออกแรงขณะพูดจนกล้ามเนื้อใบหน้าคอและไหล่เกร็ง
8.ออกกำลังกายและพักผ่อนพอสมควร และรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์

 

ขอบคุณที่มา : doctor.or.th