สาเหตุโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนมีปัจจัยอยู่หลายทางด้วยกัน ทางชาว thai-health.net จึงได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) เป็นภาวะที่กระดูกทั่วร่างกายมีมวลกระดูกลดน้อยลง และมีการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อกระดูก จนทำให้กระดูกเปราะบางและแตกหักง่ายกว่าปกติ โดยปกติกระดูกชั้นนอก เป็นส่วนของกระดูกแข็ง ส่วนชั้นในของกระดูกเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ แคลเซียมและโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก เซลล์กระดูกมีทั้งเซลล์เสริมสร้างกระดูกใหม่ และเซลล์ทำลายกระดูกเก่า โดยกระบวนการของการสร้างกระดูกใหม่และการทำลายกระดูกเก่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและดำเนินไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง

ในการเจริญเติบโตของคนเราจะมีการสะสมเพิ่มปริมาณของมวลกระดูกอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการที่เด็กโตขึ้นสูงใหญ่ขึ้น การสะสมของมวลกระดูกจะเร็วหรือช้าต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ในช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเจริญและสะสมมวลกระดูกมากและเร็วที่สุด หลังจากนั้นการสะสมของมวลกระดูกจะเริ่มช้าลง จนเมื่อเข้าสู่ช่วงที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่อายุ 25 – 30 ปี การสะสมของมวลกระดูกจะหยุดลง มวลกระดูกจะคงที่อยู่เช่นนั้นช่วงเวลาหนึ่ง จนถึงช่วงอายุประมาณ 35 – 40 ปี ระดับมวลกระดูกจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ประมาณร้อยละ 0.5 – 1 ต่อปีทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่ในเพศหญิงภาวะหมดประจำเดือนจะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกเร็วขึ้นถึงร้อยละ 3 – 5 ต่อปี

สาเหตุของโรคกระดูกพรุน

พันธุกรรมและยีนผิดปกติ
โภชนาการ
แคลเซียม
วิตามินดี
เอสโตรเจน
ฮอร์โมนอื่นๆ
ขาดการออกกำลัง
ยาบางชนิด แอลกอฮอล์ และบุหรี่
การผ่าตัดและโรคบางชนิด

โภชนาการ

ปัจจัยทางด้านโภชนาการ เป็นส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแคลเซี่ยมและโปรตีน การไม่ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงที่ควรสร้างความหนาแน่นของกระดูกมากที่สุด การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต่ำในวัยชราและในคู่สามีภรรยา จะทำให้การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายลดลง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น

ขอบคุณที่มา : sabuyjaishop.com